VOLUNTARIAT IGA MENORCA

 

El volum de treball que requereix qualsevol esdeveniment IGA Menorca, com pugui ser el desplaçament de l'expedició als jocs, organitzar esdeveniments a Menorca relacionats amb IGA o fins i tot les mateixes fases de classificació, requereixen la implicació no solament dels esportistes, tècnics i delegats, sinó també de voluntaris. Dins el bienni de Guernsey 2021, IGA Menorca ha apostat per mantenir la iniciativa de la creació d'un grup de feina format per voluntaris i voluntàries del projecte.

La idea és crear un grup de voluntaris que no necessàriament siguin esportistes o estiguin lligats a l'esport, sinó que siguin persones que tenguin ganes de col·laborar de forma altruista en la difusió del projecte IGA Menorca, en la promoció de l'illa, així com la possibilitat de sumar diferents capacitats per desenvolupar un potencial comú que cobreixi les necessitats que puguin acompanyar el mateix projecte.

La idea és que aquest grup de persones, igual que passa amb esportistes, tècnics i delegats, transmetin les seves sensacions, experiències i valors al projecte tant en l'àmbit intern com extern. Així mateix, volem que demostrin la seva implicació envers IGA Menorca i que arribin a participar en la presa de decisions.

És clar que la base que motiva la creació d'aquest grup és la possibilitat que Menorca aculli algun dia els Island Games i pugui fer front a les altes exigències logístiques que requereix un esdeveniment d'aquesta grandària, en el qual poden arribar a estar involucrades més de 3.500 persones, entre les expedicions de les illes que formen els Island Games, i per això són necessàries persones prou preparades i involucrades per rebre-les.
 
Documents i enllaços relacionats
Pla de Voluntariat
 
Patrocinadors           
Island Games Menorca
Consell Insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5
07703 - Maó (Menorca)
Tel. general +34 971 35 60 50
Tel. esports +34 971 36 08 49
E-mail: info@igamenorca.es
Vols estar al dia sobre els IGAs? Subscriu-te amb el teu correu electrònic i et remetrem informació periòdica sobre tot el que es mou al voltant dels Island Games
Subscriu-te